Swingsnelheid

Onder swingsnelheid verstaan we de snelheid, waarmee het clubhoofd ‘door de bal’ gaat; niet te verwarren met swingtempo. Swingtempo is de tijd gemeten vanaf het moment van wegnemen van de club voor de backswing tot het moment van ‘impact’, het raakmoment. Het swingtempo wordt uitgedrukt in seconden en varieert doorgaans van 1 tot 1 ½ seconde. Een snel swingtempo kan een stijvere flex rechtvaardigen.

Swingsnelheid en swingtempo zijn zeer bepalend voor de shaftkeuze, zowel voor stalen als grafieten shafts voor hout, hybrides en ijzer. Er zijn shafts in alle soorten en maten.

Meten = weten Swingsnelheid wordt uitgedrukt in Miles per uur (MPH) en wordt gemeten met een driver en een ijzer 5. Carry (= draagwijdte of vliegafstand van de bal) wordt uitgedrukt in Yards of meters

FlexSnelheid Driver (MPH)CarryDriver(Yards)Club vanaf 150 Yards = 135 meter
Extra-stiff105-plus 260+IJzer 8 of 9
Stiff90-105240-260IJzer 6 of 7
Regular80-95210-240IJzer 5 of 6
Flexible (A)70-85180-210IJzer 4
Ladies< 70< 180IJzer 3 of houten 7
Junioren< 70< 180IJzer 3 of houten 7