Mentale fitting III

De mentale clubs

De vier belangrijkste virtuele clubs in de tas, die moeten helpen haalbare (golf)doelen te bereiken zijn:
A geduld
B vertrouwen
C concentratie
D acceptatie.

Het betreft dus een legale uitbreiding van het maximum aantal stokken naar 18 stuks.

A. Geduld

Heeft u enig idee wie heden ten dage het meeste geduld heeft op golfgebied? (Een instinker met een duidelijk antwoord:) De golfbaan. Zij ligt er gewoon, zo mooi mogelijk te wachten op ons. De baan beloont meestal goede schoten en verstandig spel. Overhangende bomen ‘koppen’ afzwaaiers weer terug in spel, te harde approaches worden door de pin gestopt en vallen met een beetje geluk in de hole etc. etc. Maar de baan kan ook meedogenloos zijn. De baan is echter onpartijdig, niet vóór en niet tegen ons. Wij zijn degenen die een vijandbeeld jegens de baan creëren met alle gevolgen vandien. Geduld kan ons redden. We worden ongeduldig, als we nog niet hebben wat we graag willen. Om geduldig te worden, moeten we al hebben wat we willen of weten dat we het binnen afzienbare tijd zullen krijgen. Geduld betekent derhalve: controle hebben over reacties, tempo, doelen en verwachtingen. Haalbare doelen stellen is het halve werk in dezen.

B. Vertrouwen

Ook een belangrijke mentale club. Het is het gevoel dat je iets kunt. Vertrouwen moet ervaren worden om te kunnen bestaan. Je kunt het niet suggereren en het ook niet uit een boek halen. Wat je wel kunt doen, is ervaring opdoen om van (deel)succes te kunnen genieten en voortdurend nieuwe, haalbare doelen stellen en vooruitgang meten. Dat helpt vertrouwen opbouwen.

C. Concentratie

Deze mentale club is eigenlijk heel passief, niet iets dat je op commando kan laten gebeuren. Net als je gelukkig voelen. Je kunt niet plotsklaps besluiten dat je je gelukkig voelt; daar gaat iets aan vooraf. Je doet iets (bijvoorbeeld je aandacht ergens op richten) waar concentratie uit voortvloeit. Er is geen vuistregel hoe dit te bewerkstelligen. Voorbeelden van hoe een golfer kan toewerken naar een optimale concentratie zijn: het denken aan een prettig gevoel (van het goed raken van een bal), het geluid van een vallende putt, het gericht (blijven) kijken naar de bal etc. etc.

D. Acceptatie

Lijkt op geduld, speelt zich alleen in veel kortere tijd af en heeft betrekking op een bepaald resultaat. Een afslag die voor de damestee eindigt bijvoorbeeld. Zo’n ‘drama’ is puur mentaal en niet een uitwendige ramp zoals wij meestal denken. Acceptatie refereert aan iemands eigen tekortkomingen en beperkingen, niet aan het hoofd bieden van een slecht schot of een verloren partij. Weinig golfers zullen zich een verlies zeer aantrekken als ze een persoonlijke topprestatie hebben geleverd; verliezen is dus niet het punt. Het punt is te weten waar je verantwoordelijk voor bent, doen wat in je vermogen ligt, pas dan kun je lijdzaam incasseren wat je krijgt. In een formule samengevat: F = V – R. Frustratie = Verwachting minus Resultaat.

Bezint dus eer ge begint……….