golf mentale spel 02

Mentale fitting (II):

Vertrouwen en concentratie

Stel: een goede speler loopt tijdens een ronde teleurstellinkjes op en mist op een gegeven moment een opgelegde birdiekans van een meter, die anderhalve meter doorloopt. Dit kan door een opeenstapeling van kleine irritaties de druppel zijn in het mentale proces, die z’n trots raakt. Zijn ontlading uit zich vervolgens in een ongeconcentreerde tweede putt, waarmee hij uitdrukking geeft aan z’n idee: ‘stomme baan/waardeloze green, een snelle PAR en wegwezen hier’ en prompt mist hij natuurlijk de vervolgputt! De mentale behoefte zich te uiten is op dat moment groter dan het zorgvuldig uitholen.

Het mentale spel is op de eerste plaats een overbrenger van emotionele behoeften en dat gaat vaak ten koste van de prestatie/uitvoering. Soms is dat overduidelijk, zoals in bovenstaand geval van het gemiste puttje, maar meestal kost het hier en daar een halve stroke en gedurende de ronde ontzettend veel emotionele energie. Populaire items zijn tegenwoordig: houding en aandacht. Wat te doen bij een negatieve houding/gebrekkige aandacht? Dat hangt er vanaf! Net als bij een fout in de swing. Een goede leraar zoekt de problemen in de swing op, bekijkt de mogelijkheden ter verbetering en maakt een plan. Zo kan het mentale spel ook benaderd worden. Als het niet gaat moet er geëvalueerd worden. Eerst: grip + stand + swing (materiaal!) + moeilijkheidsgraad van de baan + omstandigheden. Vervolgens: verwachtingen + waarneming + perspectief + persoonlijkheid + besluitvorming.

Hersenen

Het mentale spel speelt zich af in de hersenen. In de kleine hersenen (coördinatie spieren), de linker hersenhelft (taxeren, beoordelen, logisch denken), de tussenhersenen (e moties en kort geheugen) en de rechter hersenhelft (moet gebruikt worden om het schot te ‘voelen’ en het lichaam in staat te stellen een soepele swing te maken, ondanks gevaren die op de loer liggen). Het is de kunst om ieder hersendeel op het juiste moment te gebruiken en te weten wanneer je bijvoorbeeld te veel analyseert en op het verkeerde moment. Linker-hersenhelftlogica verdwijnt als sneeuw voor de zon als emoties opspelen (tussenhersenen).

Brown beschrijft de ruis tijdens het denkproces. Beide hersenhelften bemoeien zich voortdurend met van alles en nog wat. De rechterhelft bemoeit zich b.v. met afstanden, hoe nauwkeurig de linkerhelft ook gemeten heeft. En de linkerhelft is vaak tijdens de swing actief. Hij noemt dit soundmixeffecten. Logisch denkende hersenen werken volgens een bepaald patroon. De mens is (bijna) altijd doelgericht bezig, soms zelfs zonder zich bewust te zijn van het doel! Het zesstappenplan van ‘logisch- denkende hersenen’ ziet er volgens hem als volgt uit:1 definitie probleem2 doel bepalen (veruit ’t belangrijkst)3 lijst met obstakels4 lijst met oplossingen5 keuze beste oplossing6 evalueren en verbeteren. Een emotioneel doel is voor de hersenen altijd belangrijker dan een golfdoel. Bioritme kan ook van invloed zijn op de hersenfunctie. Alle hersenfuncties op elkaar afstemmen is het doel om te komen tot een gecontroleerde, effectieve swing. 1 Fysieke beweging (bewust en onbewust), 2 Emoties en driften (emoties zijn een combinatie van onze driften + de perceptie van de gedachten van een situatie), 3 Gedachten. Als je geen verwachtingen hebt van een bepaald schot, dan heeft het resultaat geen emotionele gevolgen.