Golf het mentale spel

Mentale fitting (I)

Naar: The golfing mind van Robert Brown (ISBN: 1-55821-249-9)
Onder mentaal spel wordt verstaan: waarneming door de psyche, verwerking van informatie en het stimuleren van lichaamsactiviteit. Golfproblemen zijn óf fysiek (de bal naar de juiste plaats slaan) óf mentaal (prepareren om doel te bereiken). De golfswing behoeft geen rationele begeleiding! Mentaal spel is een combinatie van: gedachten en gevoelens, de fysieke reactie op: verlangen, bezorgdheid, angst en course management.
Om plezier en spanning aan het spel te beleven moet er een balans gevonden worden tussen de aanpak en vermijding. Hoe beter de aanpak & vermijding des te groter de spanning en opwinding. Voor betere spelers wordt de spanningsbalans gevormd door de mentale eisen van hogere verwachtingen, competitie en pogingen om te verbeteren. Een groot deel van de moeilijkheidsgraad bij golf is hoe we mentaal het aanpak vs. vermijdingsconflict hanteren. Slechte beslissingen komen vaak door de verkeerde punten op een lijst van aanpak en vermijding. De golfbaan met z’n hindernissen vormt slechts een deel van de moeilijkheden van golf. Onze vermoedens, behoeften, waarden en andere mentale factoren maken eveneens onderdeel van het spel uit.

De 5-mijlbaan
De basis voor de uitdaging van en de interesse in een golfbaan/-hole is de haalbaarheid van par en de moeilijkheden onderweg bij de poging om het doel te bereiken. De fysieke realiteit van een golfbaan (‘hier ben ik, doe je best’) stelt de mentale processen in werking.

De 6-inchbaan
De betere speler zoekt grotere uitdagingen om interesse in het spel te houden; d.i. hersenwerk: het ego definieert makkelijke overwinningen als negatief. Het doel of de par van het mentale traject is niet om rond te komen in zo weinig mogelijk slagen, maar: controle of bekwaamheid voelen, doorgronden, angst minimaliseren en succes voelen. EEN MENTALE PAR WORDT GEDEFINIEERD DOOR DE SPELER EN IS RELATIEF! Weekendspeler? Mentaal doel: plezier Plezier kan zijn: niet hoeven werken, lezen over golf, nieuwe uitrusting kopen (nieuwe toverstok uit Aalsmeer…?), met vrienden spelen, een weddenschapje winnen, van de backtees spelen op een Championshipscourse (en afbranden), een makkelijke baan afbreken, napraten over een Waterloohole, een miraculeus schot etc. etc. De weekendspeler moet proberen z’n mentale doel te herkennen en tracht met mentale technieken dat mentale doel op de eerste plaats na te streven en stelt zijn score op de tweede plaats.
Pro? Mentaal doel: winnen. Een prof moet doelbewust/vastberaden zijn om zijn doel te bereiken, maar: in elke wedstrijd staat tevens zijn trots op het spel. De kunst is om de trots te blijven riskeren, hoe slecht het ook gaat! De problemen ontstaan op het moment dat de prof denkt dat succes slechts bestaat uit een lage score, lager dan de tegenstander of de rest van het veld. Het mentale spel van een prof moet een goede swing en tegelijkertijd de trots koesteren. Het bewust zijn van de mentale processen is evident voor een prof. Tijdens een wedstrijd moet een prof vastberaden te werk gaan, ook al is hij dat van nature niet. Elke afleiding moet vermeden worden.